• 1997
    TEB Faktoring A.Ş. Haziran 1997’de Türk Ekonomi Bankası’nın bir iştiraki olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. TEB grubunun ilkeleri çerçevesinde, çeşitli sektör ve büyüklükteki şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, kaliteli faktoring hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. TEB Faktoring, kuruluşundan itibaren tüm faktoring hizmetlerinin kullanılır hale gelmesini ve mevcut pazarın genişlemesini hedeflemiştir. Yeni müşteri potansiyelinin özellikle önemsendiği bu amaç doğrultusunda, mevcut diğer araçlara tercih edilebilmek ve piyasadaki rakiplerin önüne geçebilmek için hizmette kaliteye öncelik verilmiştir.
  • 1998
    Bu çerçevede 1998 Ocak ayı içinde dünyadaki en büyük ve en önemli faktoring zinciri olan FCI (Factors Chain International)’a üye olmuştur.
  • 2013
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26 Haziran 2013 tarih ve 32521522.134.143-16138 sayılı kararıyla Fortis Faktoring A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilerek, bir bütün halinde TEB Faktoring A.Ş.’ye devredilmesi yoluyla birleşmesine onay verilmiştir. Söz konusu onaya istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Faktoring işlemleri mobil uygulamamız ile artık daha hızlı.

TEB Faktoring uygulamamızı indir, çek görüntüsünü hızlı ve kolayca paylaş, dakikalar içinde ihtiyacın olan nakde ulaş

Teb Faktoring Mobil Uygulamasını indir

Uygulamayı indirmek için kare kodu telefonunun kamerasına okut.